استخدام کارشناس ارشد تغذیه پرورش طیور

آماده استخدام در تهران : کارشناس ارشد تغذیه و پرورش طیور

سابقه عملی:  مرغ مادر و مرغ گوشتی

سابقه علمی: کارشناس ارشد تغذیه طیور - دانشگاه تهران

* مدیریت نوین و به روز تغذیه و مدیریت فارم - ارائه  آمار روزانه و هفتگی به صورت نمودار و جداول

* مدیریت نرم افزاری فارم

* جیره نویسی مدرن و اهداف وزنی 2.6 کیلوگرم در سن 42 روزگی و کاهش هزینه

* مشاوره تلفنی و حضوری در تمام طول پرورش

تلفن : 09358357653

/ 0 نظر / 98 بازدید