مشاوره امور نوین مرغداری

مشاوره پرورش طیور با آخرین علم روز دنیا توسط مهندس حاتمی با سابقه کاری بالا و کارشناس ارشد تغذیه طیور از دانشگاه تهران

خرید مرغداری ، فروش مرغداری ، جیره نویسی طیور  ، مدیریت فارم ، مدیریت نوین تغذیه طیور ، کارشناسی ساخت مرغداری ‌، مهندس مرغداری ، کارشناس مرغداری ، مهندس طیور ، کارشناس طیور

اهداف تغذیه ای:

رکورد وزن 42 روزگی : 2.6

ضریب تبدیل  1.7

/ 0 نظر / 72 بازدید